Wśród 23 uczniów było 'x' dziewczynek i 'y' chłopców. Na postoju zostały w autobusie dwie dziewczynki i jeden chłopiec. Pozostali uczniowie udali się na polanę. Na polanę poszło trzy razy więcej dziewczynek niż chłopców. Który z układów równań prawidłowo przedstawia opisaną sytuację ?
a) x+y=23
x-2=3(y-1)

b) x+y=23
3(x-2)=y-1

c) x+y=23
x-1=3y-1

d) x+y=23
3x-2=y-1

(to są układy równań)

1

Odpowiedzi

2009-12-03T18:46:02+01:00
X - liczba dziewczyn na początku
y - liczba chłopców na początku

Po przystanku:
x-2 y-1

Na polance
x-2 jest 3 razy większe od y-1, więc zwiększenie wyrażenia y-1 3 razy spowoduje, że będziemy mogli postawić znak równa się:
x-2=3(y-1)

Układ równań będzie wygądał jak w podpunkcie a:
x+y=23
x-2=3(y-1)
4 5 4