Odpowiedzi

2009-06-05T10:07:11+02:00
Sferometr to urządzenie do pomiaru danych niezbędnych do wyliczenia promienia krzywizny, np. soczewki wypukłej.

Pomiaru promienia krzywizny dokonuje poprzez pomiar h oraz promienia wewnętrznego (lub zewnętrznego), a następnie wyliczenie szukanego promienia.

czynności pomiaru:

1. Wyzerować przyrząd: tzn. ustawić na płaskiej powierzchni, ustawić wskazów i tarczę z podziałką w położenie zero.
2. Ustawić sferometr na badanej krzywiznie i odczytać wartość strzałki (h).
3. Zmierzyć (np. suwmiarką) średnicę podstawy sferometru (R).

4. Obliczyć wartość promienia sfery wg wzoru
r=(R²+h²)/(2*h)

dla uzyskania poprawnych wyników powinno się te czynności te powtórzyć kilkukrotnie i obliczyć wartości średnie.