Odpowiedzi

2009-12-03T18:45:24+01:00
In the thirteenth century brought to the Neisse and the Franciscan order of chivalry. In this century the city experienced a few tragedies of war: in 1241 the Mongol invasion, the war in 1249 between Henry III and Boleslaw the Bald and the fight in 1284 between Duke Henry IV and Thomas II, bishop of Wroclaw. In the mid-fourteenth century bishop of Wroclaw Przecław Pogorzeli founded in Nysa walls with several gates. In the same century Neisse Silesia belonged to the important cities, which were known to the trade and crafts. In the Middle Ages in Nysa was founded several hospitals and nursing homes funded by the Church. In 1417, the pastor of the church of St. Pudweck James founded an orphanage, called. mendykantów house. Resident in the orphans have the same concern for maintaining the collection of various donations. Also, there was a parochial school here have already mentioned in 1300.

W XIII wieku sprowadzono do Nysy zakon rycerski oraz Franciszkanów. W tym też stuleciu miasto przeżyło kilka tragedii wojennych: w 1241 roku najazd Mongołów, w 1249 roku wojny między Henrykiem III a Bolesławem Rogatką oraz walki w 1284 roku między księciem Henrykiem IV a biskupem wrocławskim Tomaszem II. W połowie XIV wieku biskup wrocławski Przecław z Pogorzeli ufundował w Nysie mury obronne z kilkoma bramami. W tym też stuleciu Nysa należała do ważnych śląskich miast, które znano z handlu i rzemiosła. W średniowieczu w Nysie powstało kilka szpitali i domów opieki ufundowanych przez Kościół. W 1417 roku proboszcz kościoła św. Jakuba Pudweck ufundował sierociniec, tzw. dom mendykantów. Zamieszkałe w nim sieroty musiały same troszczyć się o utrzymanie przez pobieranie różnych darowizn. Również istniała tutaj szkoła parafialna wymieniona już w 1300 roku.
1 5 1
  • TuMi
  • Początkujący
2009-12-03T21:31:56+01:00
Neisse is one of oldest silesian city. Probably, settlement existed in already century here X. According to yan neisse Długosza as city had to set up Boleslaw V Krzywousty. However, then it did not play he greatest role, because frontier castellany was placed in nearby Otmuchowie. Situation has been changed , when prince of boleslaw and high has offered son of jaroslaw along with adjacent for she castellany goods otmuchowską. Jaroslaw, which was Wroclaw bishop in lats 1198-1201, it has transferred successors in testament on episcopal capital neisse and several villages. Principality build on this base in course of time episcopal nysko-otmuchowskie, which successively were increased ,but neisse of become its capital.
1 5 1