Zad 1.- załączniku, tylko te pierwsze trzy figury, tą ostatnią mam policzoną.
Zad.2.-Oblicz pola i obwody kół o średnicy: π -to zadanie jest już na tej stronie rozwiązane, ale bardzo nieczytelnie, a ja muszę wiedzieć jak ono jest rozwiązane ;]
będe wdzięcznaaaaaaaaaaaa;***

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T19:27:16+01:00
P koła=πr²

Figura 1
P koła₁=π3²=9π
P koła₂=π2²=4π
P zacieniowanej figury= 9π-4π=5π=5*3,14=15,7

Figura 2
P kwadratu = 2²=4
P koła=3²π=9π=28,26
P zacieniowanej figury= 28,26-4= 24,26

Figura 3
P rombu= ½ *d₁*d₂= ½*6*4=12
P koła= π*1=3,14
Pole zacieniowanej figury= 12-3,14= 8,86

P koła o średnicy π
r=½π
P=π*¼π²=¼π³≈7,74

l= Obwód koła= 2πr
l= 2*π*½π=π²= 9,8596