Odpowiedzi

2009-12-03T18:45:26+01:00
2x-y=10
x+5y=-17

2x-y=10
x=-17-5y

34-10y-y=10
x=-17-5y

-11y=44|:(-11)
x=-17-5y

y=-4
x=-17+20

y=-4
x=3
2009-12-03T18:51:03+01:00
Metoda podstawiania:
{2x-y= 10
{x+5y= -17

{y= -10+2x
{x+5(-10+2x)= -17

{y= -10+2x
{x-50+10x= -17

{y= -10+2x
{11x= 33 /:11

{x= 3
{y= -10+6

{x= 3
{y= -4


Metoda przeciwnych współczynników:
{2x-y= 10 /×5
{x+5y= -17

{10x-5y= 50
{x+5y= -17
+-------------
11x = 33/: 11
x= 3

x+5y= -17
3+5y=-17
y=-4

{x= 3
{y= -4
  • Użytkownik Zadane
2009-12-03T18:51:47+01:00

metoda podstawiania

2x-y=10/-2x
x+5y=-17

2x-y=10
x= -17 - 5y

2(-17 -5y) -y=10
x= -17 -5y

-34 -10y -y =10
x= -17 -5y

-11y=10 +34/ (-11)
x= -17 -5y

y= -4
x= -17 -5*(-4)

y= -4
x=3
Metod przeciwnych współczynników

2x-y=10
(x+5y=-17 /*-2

2x-y=10
-2x-10y = 34 dodoajemy do siebie równania i po zredukowaniu wyrażenia 2x zostaje
-y-10y =10+34
-11y= 44 /-11
y= -4
podstawiamy teraz pod y 4 w drugim równaniu i pbliczmy x
x+(5*-4) = -17
x-20=-17
x=3