1. Jacek i Paweł zbierają znaczki. Jacek ma o 30 znaczków więcej niż Paweł. Razem mają 350 znaczków. Ile znaczków ma Paweł?


2. Paweł kupił australijski znaczek i 3 znaczki krajowe. Każdy znaczek krajowy kosztował tyle samo. Za wszystkie znaczki zapłacili 16zł. Ile kosztował znaczek australijski, jeśli był pięciokrotnie droższy niż znaczek krajowy ?

2

Odpowiedzi

2009-12-03T18:47:25+01:00
1.
jacek + paweł = 350znaczków
X+30+x=350
2x=350-30
2x=320
x=320/2
x=160

x=znaczki pawła

2
5x-znaczek australijski
x-znaczek krajowy

x+x+x+5x=16
8x=16
x=2-znaczek krajowy

5x= 5*2= 10zł znaczek australijski
x=2zł znaczek krajowy
15 4 15
2009-12-03T18:51:18+01:00
1.350:2=175
30:2=15
175+15=190
175-15=160
Jacek-190 znaczków
Paweł-160 znaczków

2.16:8=2
1 znaczek krajowy=2zl
2*5=10zl-znaczek australijski
3 znaczki krajowe * 2zl=6zł
6zl +10zł=16zl
5 4 5