1 Rozwiąż rowna
dp (do potegi)
3dp2 * x = - 9
a * (-1)dp16+ 1dp4
b : (- 3) dp3 = 2
m * 4 = (-4) dp 3
p : (-2)dp1 = 4dp 2
y * (-7)dp2 = 49

2.Masa ziemi wynosi ok 5975 * 10dp21 kg. a masa Księżyca około 735 * 10dp20
kg. Ile razy masa Ziemi jest większa od masy Księżyca?
.......................................................................................
....................................................................................
Odp........................................................................

:)

2

Odpowiedzi

2009-12-03T18:53:57+01:00
A. 3dp2 * x = - 9
9*x = -9
9x = -9

B. a * (-1)dp16+ 1dp4
a* -16 + 1 = a* -17 = -17a

C. b : (- 3) dp3 = 2
b: - 27= 2

D. m * 4 = (-4) dp 3
m4 = -64
E. y * (-7)dp2 = 49
-49y -= 49

Pewna nie jestem ;D
2009-12-03T19:03:48+01:00
A)
3dp2 * x = - 9
ODP
x= -1

b)
a * (-1)dp16 + 1dp4
ODP
Nie da się niema wszystkich danych

c)
b : (- 3) dp3 = 2
ODP
b= -54

d)
m * 4 = (-4) dp 3
ODP
m= -16

e)
p : (-2)dp1 = 4dp 2
ODP
p= -32

f)
y * (-7)dp2 = 49
ODP
y= 1

2.Masa ziemi wynosi ok 5975 * 10dp21 kg. a masa Księżyca około 735 * 10dp20
kg. Ile razy masa Ziemi jest większa od masy Księżyca?
OBLICZENIA:
Ziemia:
5975*10dp27kg=
5975*1000000000000000000000000000kg(powinno być 27 zer)=
5975000000000000000000000000000kg
Księżyc:
735*10dp20=
735*100000000000000000000(powinno być 20 zer)=
73500000000000000000000kg

Ziemia:Księżyc=Ile razy masa ziemi jest większa od księżyca
Skracamy po 20 zer od obu wyników
59750000000kg :
735kg = 81292517,00680272108843537414966
Zaokrąglamy do 2 miejsc po przecinku

81292517,00680272108843537414966=
81292517,01

Odp.Ziemia jest większa od Księżyca o około 81292517,01 razy