Odpowiedzi

2009-12-03T22:33:22+01:00
Pp=6√3
Pb=6√35
Pc= 6√35+6√3


V=⅓ Pp *H
H=4√2

V=2√3*4√2
V=8√6