Uzupełnij zapis reakcji chemicznej,określ jej typ,podkreśl produkty (nie trzeba ,, podkreślać '' wystarczy jakoś oznaczyć )

a)..........+...........?tlenek wapni
b)tlenek srebra?..........+..........
c)tlenek miedzi + wodór?...........+.........
d).........+..........?tlenek magnezu + wodór

... = puste pola które trzeba uzupełnić głównie zwracam na poprawde zrobienie podpunktu c i d

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T19:04:24+01:00
Substraty - substancje przed reakcję, czyli w praktyce to co znajduje się przed strzałką reakcji.

Produkty - substancje po reakcji chemicznej - w praktyce to co znajduje się po strzałce.

Reagenty - wszystko substancje biorące udział w rekacji

2Ca + O₂ -> 2CaO

substraty - Ca; O₂
produkty - CaO
reagenty - Ca; CaO; O₂
rodzaj reakcji: synteza

2Ag₂O -> 4Ag + O₂
substraty - Ag₂O
produkty - Ag; O₂
reagenty - Ag₂O Ag; O₂
rodzaj reakcji: analizy (rozkładu)

CuO + H₂ -> H₂O + Cu
substraty - CuO H₂
produkty - H₂O Cu
reagenty - CuO + H₂ H₂O + Cu
rodzaj reakcji: wymiany pojedynczej

2MgH₂ + O₂ -> 2MgO + 2H₂
substraty - MgH₂ O₂
produkty - MgO H₂
reagenty - 2MgH₂ O₂ 2MgO + 2H₂
rodzaj reakcji: reakcja wymiany