Odpowiedzi

2009-06-04T18:39:58+02:00
WOJNA TRZYDZIESTOLETNIA:
-> 1440r. - powstanie Związku Pruskiego szlachty i mieszczan Pomorza i Prus; rozwiązanie Związku przez cesarza i klątwa papieża na jego członków
-> 6.03.1454 - inkorporacja Prus do Polski przez Kazimierza Jagiellończyka; wypowiedzenie wojny Zakonowi
-> neutralność Litwy; opieszałość pospolitego ruszenia, które wyruszyło na wojnę po uzyskaniu przywilejów cerekwicko-nieszawskich (król nie mógł zwołać pospolitego ruszenia i nakładać nowych podatków bez zgody sejmików ziemskich)
-> klęska Polaków pod Chojnicami w 1454r.; rozbicie powstańców pruskich pod Malborkiem; zwycięstwo Poitra Dunina pod Świecinem koło Jeziora Żarnowskiego w 1462r.; zwycięstwo floty Gdańska i Elbląga w bitwie na Zalewie Wiślanym

POKÓJ W TORUNIU w 1466r. - Polska odzyskała tzw. Prusy królewskie: Pomorze Gdańskie, ziemię chełmińską, michałowską, Warmię, a pozostałe ziemie za stolicą w Królewcu stały się lennem Polski; każdy mistrz musiał złożyć hołd lenny królowi polskiemu i udzielać mu pomocy wojskowej.

WIELKIE WOJNY Z KRZYŻAKAMI:
->15.07.1410r. - zwycięstwo W. Jagiełły w Witolda pod Grunwaldem nad wojskami mistrza Ulryka von Jungingena; oblężenie Malborka, od którego Jagiełło musiał odstąpić po wycofaniu się Witolda; zwycięstwo Jagiełły pod Koronowem (1410r.)
->1411r. - pokój w Toruniu - Polska odzyskała ziemię dobrzyńską, a Litwa - Żmudź; Zakon miał zapłacić 300 tys. guldenów za wydanie jeńców i grodów krzyżackich
1414r. - "wojna głodowa"; obie strony nieszczył plony i zasiewy; zakończyła się w 1422r. pokojem nad jeziorem Melno: Żmudź powróciła do Litwy, do Polski - obszar Nieszawy i kilka wsi na Kujawach
->1432r. interwencja Krzyżaków, popierających Świdrygiełłę na Litwie w czasie wojny domowej oraz atak wojsk krzyżackich na Kujawy; odwetowa wyprawa Polaków na Pmorze; pokój wieczysty w Brześciu Kujawskim w 1435r.
16 4 16