Odpowiedzi

2009-12-03T18:55:28+01:00
Y=-3x+1
-3x+1=0
-3x=-1|:(-3)
x=1/3 f.rosnąca


y=5x+2
5x+2=0
5x=-2|:5
x=2/5 f.rosnąca

y=-x-x brak miejsca zerowego funkcja malejąca
2009-12-03T18:56:23+01:00

a) Oblicz miejsce zerowe funkcji
0=-3x+1
x=1/3
0=5x+2
x=-2/5
0=-x-x
x=0b)określ czy funkcja
y=-3x+1malejaca
y=5x+2 jest rosnąca
y=-x-xmalejaca
c)określ dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartośc dodatnią a dla jakich ujemną
-3x+1>0
x<1/3 wart dodatnie
x>1/3 wart ujemne
5x+2>0
x>-2/5 wart dodatnie
x<-2/5wart ujemne
0=-x-x
-2x>0
x<0wart dodatnie
x>0wart ujemne