Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T19:24:27+01:00
Wiek XVI był okresem rozwoju polskiej kultury i nauki . Podróże dyplomatów oraz wyjazdy synów szlacheckich , którzy kontynuowali naukę na zagranicznych uczelniach , przyczyniły się do przenikania do Polski idei renesansu . Do Rzeczpospolitej zaś przybywali włoscy architekci i budowniczowie , którzy pracując na zlecenie dworu królewskiego , magnatów , rad miejskich oraz bogatych mieszczan , stworzyli dzieła do dzisiaj zachwycające harmonią i pięknem . Polacy chętnie się kształcili , poznawali starożytnych mistrzów , władali obcymi językami , w szczególności łaciną . W odróżnieniu od wielu krajów w Polsce istniała tolerancja religijna i nie toczono wojen na tle religijnym . W XVI wieku Rzeczpospolita była krajem tętniącym życiem , rozwijającym się we wszystkich dziedzinach .
11 4 11