Odpowiedzi

2009-12-03T18:57:03+01:00
Najważniejsze własności energii elektrycznej:

łatwość:
transportu,
rozdziału,
regulacji - przekształcania do parametrów niezbędnych do wykorzystania;
nie zanieczyszczanie środowiska,
wysoka sprawność przetwarzania w formy energii użytecznej.
6 4 6
2009-12-03T19:00:10+01:00
Energia elektryczna jest przedmiotem obrotu na rynku. Nazwa popularna energii elektrycznej to prąd. Elementem składowym ceny rynkowej energii elektrycznej, z uwagi na duży problem jej przechowywania, jest cena usługi jej przesyłu. Ta właściwość energii elektrycznej decyduje o tym, że zapotrzebowanie na prąd wynika z jego bieżącego korzystania. Tym samym koszty zmienne produkcji energii elektrycznej są ściśle uzależnione od zapotrzebowania na energię elektryczną. Cena zależy oczywiście od sposobu wytworzenia energii.Jej właściwości to łatwość: transportu,rozdziału,
regulacji,wysoka sprawność przetwarzania w formy energii użytecznej.
3 3 3
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T19:04:24+01:00
Nazwa popularna energii elektrycznej to prąd.Energia elektryczna prądu to energia, jaką prąd elektryczny przekazuje odbiornikowi wykonującemu pracę lub zmieniającemu ją na inną formę energii.
Energia elektryczna znalazła szerokie zastosowanie na całym świecie, w różnych dziedzinach życia głównie w przemyśle, rolnictwie, transporcie, usługach, celach komunalnych i domowych.
9 4 9