Odpowiedzi

2009-12-03T19:10:52+01:00
Produkcja etanolu to inaczej fermentacja alkoholowa. Aby uzyskać etanol potrzebny jest pirogronian, który powstaje w wyniku glikolizy, która zachodzi w cytoplaźmie komórki. W warunkach tlenowych pirogronian rozkłada się m. in. do acetylo CoA, który pełni istotną rolę w oddychaniu tlenowym. Aby uzyskać rozkład pirogronianu do etanolu i CO2 należy stworzyć warunki beztlenowe.