2. Pojęcia oznaczone cyframi rzymskimi, połącz z ich wyjaśnieniami oznaczonymi literami.

I. fotosynteza

II. reakcja wymiany

III. woda wapienna

IV. mętnienie wody wapiennej

V. reakcja charakterystyczna

A. reakcja charakterystyczna dla tlenku węgla(IV)

B. reakcja chemiczna, w której z kilku substratów powstaje jeden produkt

C. odczynnik, dzięki któremu można wykryć tlenek węgla(IV)

D.reakcje biochemiczne zachodzące w roślinach zielonych z udziałem tlenka węgla(IV) z powietrza

E. reakcja chemiczna umożliwiająca wykrycie danej substancji chemicznej

F. reakcja chemiczna, w której z kilku substratów powstaje kilka produtów

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T18:59:46+01:00