Zad.1 Człowiek wykonał prace 300 Juli w ciągu 1 min. Oblicz średnią moc tego człowieka.

Zad.2 Kamień o masie 2 kg z puszczono z budynku o wysokości 40h. Oblicz całkowitą energię kamienia, energie kinetyczna po 2 sekundach ruchu, energie potencjalną po tym czasie.

Zad.3 Oblicz siłę konieczną aby zwiększyć prędkość sani o masie 10 kg z 1 m/s do 3 m/s

Zad.4 Zawodnik podniósł sztangę o masie 200 kg na wysokość 2 m. w czasie 4 sekund. Oblicz średnią moc.

Błagam o rozwiąznie

1

Odpowiedzi

2009-06-04T23:29:06+02:00
PotrZebne informacje
praca W=Fs gdzie F-sila s-przesuniecie /droga/
moc P=W/t=Fs/t=F*(s/t)=F*v gdzie v- predkosc
UWAGA na jednostki uklad SI !!!

Zad.1 Człowiek wykonał prace 300 Juli w ciągu 1 min. Oblicz średnią moc tego człowieka.
P=W/t=300/60s=5W

Zad.2 Kamień o masie 2 kg z puszczono z budynku o wysokości 40m. Oblicz całkowitą energię kamienia, energie kinetyczna po 2 sekundach ruchu, energie potencjalną po tym czasie.
E=Ek+Ep=const
Na poczatku Ek=0
E=mgh=2*9,81*40=800J /g=10m/s² /
S=1/2gt²=1/2*10*4=20m /droga po 2s/
Ek+Ep=const
mgh=mgs+Ek1--->Ek1=mg(h-s)=2*10*20=400J
ODP.
calkowita E=800J
po 2s jest polowa droki i Ek=400JZad.3 Oblicz siłę konieczną aby zwiększyć prędkość sani o masie 10 kg z 1 m/s do 3 m/s

2-ga zas.dynamiki-->

F=ma
a=(v2-v1)/t=(3-1)t=2/t

F=2m/t=20/t [N}

sila zalezy od czasu im krotszy czas sila musi byc wieksza:
Np t=1s F=20N
t=2s F=10N


Zad.4 Zawodnik podniósł sztangę o masie 200 kg na wysokość 2 m. w czasie 4 sekund. Oblicz średnią moc.

Uwaga na poczatku

F=mg
P=W/t=Fs/t=F*(s/t)=F*v
P=mg*2/4=200*10*1/2=1000W=1kW

Pozdrawiam