1. Od podanych wyrazów utwórz wyraz pochodny:
Oddziel forment.

znać
scena
gimnazjum

2. W podanych wyrazach oddziel podstawę słowotwórczą od formentu.

główka
usłyszeć
żeglarski
kwiecisty

3. Podkreśl rdzeń w wyrazach

ziele -> zieleń -> ziołowy -> ziółko -> zazielenić ->

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T19:07:03+01:00
Zad1 nie umiem ..

zad2
głów|ka
u|słyszeć
żeglar|ski
kwi|ecisty

zad3
ziel, ziel, zioł, ziół, ziel

nie wiem czy to jest dobrze, ale powinno być dobrze :)
jak będzie źle to sie nie gniewaj :)
1 3 1