1)wysokość słońca w południe w krakowie(50*N) i toruniu (53*N) a)21 marca b)22czerwca 2)w krakowie jest growanie słońca. która godzina czasu słonecznego jest wówczas a)w białej podlaskiej b)na południku 15*E c)w londynie d) w białej podlaskiej

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-04T23:01:14+01:00
1.
a) Kraków 50* N Toruń 53*N
21.III
90*-φ= 90* - 50* = 40* 90* - 53*= 37*
b)22.VI
90*- φ + 23*27'
90*- 50*+ 23*27'=63* 27' 90*- 53*+23*27'=60*27'
2.
0* 15* 19*56' 23*07'
L. K. B.P.
10:40:16 11:40:16 12:00 12:12:44

Biała Podlaska
23*07'-19*56"= 3*11'
1*-- 4 min 15'-- 1 min= 60 sek.
3*--x 11'--x
x=12min. x = 11×60/15=44sek.
12:00+ 12min.+ 44sek=12:12:44 sek.

południk 15*
19*56'-15*=4*56'
1*--4min. 15'--60 sek
4*--x 56'--x
x=16 min x=224sek.= 3min. 44sek.
16min.+3 min 44sek.=19 min. 44sek.
12:00-19min 44sek=11:40:16

Londyn
19*56'-0*=19*56' 56'=3min. 44sek
19*×4 min=76 min=1h16 min
1h16 min +3 min 44 sek.=1h 19min. 44sek.
12:00-1h 19min 44sek.=10:40:16