Odpowiedzi

2009-12-03T19:16:23+01:00
W trapezie równoramiennym kąty przy dłuższej podstawie mają po 30 stopni. Oblicz pole i obwód jeżeli podstawy mają odpowiednio 3 i 17 cm.

a=3
b=17
y=17-3=14
x=1/2y=7

7/c=cos30
7=√3/2*c
c=14/√3=14√3/3


h/x=tg30
h=√3/3*7=7√3/3

P=(a+b)h:2
P=[20*7√3/3]:2=140√3/6=70√3/2

Ob=a+b+2c
Ob=3+17+2*14√3/3
Ob=20+28√3/3
2009-12-03T19:21:52+01:00
A-mniejsza podstawa = 3cm
b-więkza podstawa = 17cm
h- wysokość = 4cm
P=pole
P=[(a+b)*h]/2=[(3+17)*4]/2=[20*4]/2=80cm/2= 40cm²
L=obwód
L=3cm+17cm+2*8cm=20cm+16cm=36cm
2009-12-03T19:31:03+01:00
Α=30⁰ IABI=17 IDCI=3 IDFI=h IAFI=17/2-3/2 IAFI=7
cos α30°=√3/2 cos=AF/AD √3/2÷7/AD AD=14√3÷3
AD²=AF²+DF²
(14√3÷3)²=7²+DF²
DF=7√3÷3
P=1/2 h(AB+DC)
P= 1/2×7√3÷3(17+3)
P=35√5

ob=3+17+28√3÷3
ob=20+28√÷3