Od chwili dostrzeżenia błyskawicy do usłyszenia grzmotu upłynął czas równy 9 sekund. Przyjmując, że prędkość rozchodzenia się fali dźwiękowej w wilgotnym powietrzu wynosi 335 m/s, a prędkość rozchodzenia się światła 300 000 km/s, oblicz a jakiej w przybliżeniu odległości nastąpiło uderzenie pioruna.

1

Odpowiedzi

2009-12-04T13:09:21+01:00
T-330m/s*9=2970m
Odleglosc okolo 3 km
1 5 1