Odpowiedzi

2009-06-04T19:28:10+02:00
Bd korzystali z proporcji, dane to:
masa Na= 23g (bierzemy z układu)
O= 16g
Równanie :
Na₂O+ H₂O -> 2NaOH
czyli: 2*23g+16g +18g(woda) ->2(23g+16g+1g)
potrzeba 62g NaO żeby powst. 80g wodorotlenku

proporcja:

62g- 80g
6,2g- xg

x= 8g
Powstanie 8g wodoroltenku sodu