POLSKA ZA PANOWANIA WETTINóW

Uzupełnij poniższy tekst.

Po zwycięstwie Rosjan z pod Półtawą na tron polski powrócił August II. Szlachta polska, obawiając się wprowadzenia rządów..........., zażądała, by król ............., prawa szlachty oraz usunął z kraju wojska........ W roku 1717 sejm zatwierdził ugodę pomiędzy szlachtą i .......... Sejm ten nazwano........, gdyż żaden z posłów nie zabrał głosu. Ustalono wówczas stałe podatki na......, którego liczebność podniesionego do .......... tyś.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T20:25:30+01:00
Po zwycięstwie Rosjan z pod Połtawą na tron polski powrócił August II. Szlachta polska, obawiając się wprowadzenia rządów absolutnych, zażądała, by król nie mieszał saskich urzędników do spraw polskich/ nie podejmował wojen bez zgody sejmu/ potwierdził prawa stanu szlacheckiego, prawa szlachty oraz usunął z kraju wojska saskich. W roku 1717 sejm zatwierdził ugodę pomiędzy szlachtą i królem. Sejm ten nazwano niemym, gdyż żaden z posłów nie zabrał głosu. Ustalono wówczas stałe podatki na wojsko, którego liczebność podniesionego do 24 tys.
1 1 1
2009-12-03T20:26:43+01:00
Po zwycięstwie Rosjan z pod Półtawą na tron polski powrócił August II. Szlachta polska, obawiając się wprowadzenia rządów ABSOLUTYSTYCZNYCH, zażądała, by król ZATWIERDZIŁ prawa szlachty oraz usunął z kraju wojska W roku 1717 sejm zatwierdził ugodę pomiędzy szlachtą i KRÓLEM. Sejm ten nazwano NIEMYM, gdyż żaden z posłów nie zabrał głosu. Ustalono wówczas stałe podatki na WOJSKO którego liczebność podniesionego do 24 tyś.
1 5 1