Odpowiedzi

2009-06-04T21:40:24+02:00

Mysle ze o to chodzi , mam nadzieje ze jest to na ten temat ;)


W glebach powstających w klimacie suchym, przy intensywnym parowaniu, wraz z podciąganiem wody ku powierzchni następuje wynoszenie ku powierzchni łatwo rozpuszczalnych soli, głównie chlorków i siarczanów. Nagromadzenie wykrystalizowanych soli w powierzchniowej warstwie gleby prowadzi do jej zasolenia. Procesy wymywania zachodzą tylko w czasie krótkotrwałych i skąpych opadów. Na glebach zasolonych mogą rosnąć tylko niektóre gatunki roślin (tzw. rośliny słonolubne); na obszarach pustynnych roślinność ma szczególne przystosowania do powtarzających się okresów suszy, a więc: małe wymiary, liście zredukowane do kolców, głębokie korzenie i zdolność do bardzo szybkiego wzrostu w czasie nadejścia deszczu. Wiele gatunków przygotowując się do okresów suszy, w czasie nielicznych opadów gromadzi wodę w powiększonych, mięsistych łodygach - noszą one nazwę sukkulentów. Od klimatu zależy między innymi charakter zwietrzeliny, nawilgocenie gleby, okres i warunki wegetacji roślin, przyrost masy biologicznej i tempo jej rozkładu. Obfite opady mogą doprowadzić do wymywania próchnicy. Rodzaj roślinności decyduje z kolei o odczynie ściółki i jakości rozkładającej się materii organicznej. Na przykładzie klimatu tropikalnego: – między 40 szerokości geograficznej północnej i 40 szerokości geograficznej południowej roczna wysokość opadów wynosi co najmniej 4000 mm a średnia miesięczna temp. waha się w granicach 210C-240C. W tych gorących i wilgotnych warunkach roślinność rozwija się bardzo bujnie. – w pobliżu 40C szerokości geograficznej północnej i południowej występują sezonowe zmiany ilości opadów. Całkowite roczne opady maleją do 2000-3000mm. W tych warunkach las równikowy nie jest zbyt bujny, mniej jest pięter roślinności oraz maleje liczba gatunków roślin. – jeszcze dalej od równika (50 – 150 szerokości geograficznej północnej i południowej) opady są wyraźnie sezonowe - roczna wysokość opadów wynosi ok.1500 mm. W lasach porastających te obszary występują drzewa niższe, o mniejszych liściach, a zrzucanie liści staje się jedynym sposobem aby przetrwać okres suszy. Lasy te niszczą częste pożary. Wykształciło to u wielu gatunków cechy pewnej obrony przed ogniem, jak np. grubą korę i rozgałęzianie się drzew wysoko ponad ziemią – między 150 a 200 na północ i południe od równika występują znaczne sezonowe deficyty wody a roczna wysokość opadów nie osiąga 1000mm. Las jest tutaj zastąpiony przez małe, zdeformowane drzewa o wysokości ok.5m, z których wiele pokrytych jest zielonymi kolcami. – mylne jest stwierdzenie, że lasy tropikalne porastają tereny o niezwykle urodzajnej glebie. Substancje odżywcze są z gleby silnie i szybko wypłukiwane często padającymi tropikalnymi deszczami. Niektóre obszary pozostają trwale nieurodzajne wskutek intensywnego wypłukiwania biogenów przedłużającymi się i obfitymi ulewami. Dlaczego więc lasy tropikalne są tak bujne? Ponieważ ekosystemy tropikalne wytworzyły własny sposób utrzymywania urodzajności gleb. Substancje biogenne zawarte w żywej masie lasu (tzn. powyżej gruntu) pozostają w ciągłym obiegu. Liść, który opadnie na leśne podłoże, ulega szybkiemu rozkładowi a powstałe substancje