W galeri handlowej rozpoczęto posezonową wyprzedaż artykułów.
a)Torebka kosztowała 140 zł.Jaka jest cena torebki po obniżce o 35%?
b)Misker po obniżce o 15% kosztuje 170 zł.Jaka była cena miksera przed obniżką?
c)telewizor, który kosztował 2000 zł kosztuje teraz 1740zł.O ile proceny obniżono jego cene?


PILNE!

3

Odpowiedzi

2009-12-03T19:12:06+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T19:16:29+01:00
A) 140:100=1,4
1%= 1,4
35% * 1,4 = 49
140-49=91
Odp. Torbka po obniż♠ce kosztowała 91 zł.
b) Przed obnizka kosztowal 200zł bo
200 : 100 = 2
1%= 2zł
15% * 2= 30zł
200zł - 30 = 170 zł
c) 2000zł : 100 = 20
1% = 20 2000-1740=260
260 : 20 = 13
Odp. Cene telewizora obniżono o 13%.
2009-12-03T19:28:52+01:00
A) 140zł - (35% * 140zł) = 140zł - (0,35 * 140zł) = 140zł - 49zł = 91zł
Odp. Po obniżce torebka kosztuje 91zł.

b) 100% - 15% = 85%
85% liczby x - cena towaru po obniżce
85% * x = 170zł
0,85 * x = 170zł
x = 170zł : 0,85
x = 200zł
Odp. Przed obniżką mikser kosztował 200zł.
c) ₁₇₄₀ ₁₇₄₀
⁻⁻⁻ * 100% =⁻⁻⁻ = 87%
²⁰⁰⁰ ²⁰
100% - 87% = 13%
Odp. Cenę telewizora obniżono o 13%.