Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-03T19:17:07+01:00
Obliczasz ilość moli z wzoru
n = V/Vzero
V objętość gazu 10dm^3
V zero (V0) objętość gazu w warunkach normalnych 22,4dm^3
n ilość moli

n= 10/22,4 = 0,45 mola

Stosujemy tera proporcje ze


1mol -------------- 6,02*10^-23
0,45 mola --------x

x = 6,02*10^-23 * 0,45 = 2,71 * 10^-23 tule jest cząsteczek w 10 dm^3 gazu w warunkach normalnych
2009-12-03T19:19:56+01:00
Dane:
V=10dm3
Vm=22.4 dm3
NA=6.02*10do 23(potęgi)
Wzór:
N=n*Na
n=V/Vm
szukane:
N=?

n=10dm:22,4dm3/mol=ok. 0.45
N=0.45*6,02* 10(do 23 potegi)=około 2.69*10(do 23 potęgi)

Objetość molowa gazów w warunkach normalnych jest zawsze taka sama, więc podstawiamy do wzory, aby obliczyć il. drobin w molach, Potem po wzór podstawiasz n( z poprzedn. działania) i mnozysz z liczną Avogadro(Na), która tez jest zawsze taka sama.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T19:30:22+01:00
W warunkach normalnych każdy mol gazu zajmuje objętość 22,4 dm³.
Obliczasz ile moli jest w 10 dm³ gazu:
1 mol - 22,4 dm³
x moli - 10 dm³

x = 10/22,4 = 0,45 mola

Wiesz, że 1 mol to 6,02 × 10²³ cząsteczek. Dlatego też obliczasz ile cząsteczek jest w obliczonej ilości moli:

1 mol - 6,02 × 10²³
0,45 mola - x

x = 0,45*6,02 × 10²³ = 2,7× 10²³ cząsteczek.