Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-06-04T19:37:49+02:00
Stratowulkan (łac. stratum 'coś rozpostartego' + łac. Vulcanus, mit. bóg ognia) geol. miejsce wybuchu i naprzemiennego wydobywania się magmy oraz materiału piroklastycznego z wnętrza wulkanu.Także góra w kształcie stożka powstała w miejscu wybuchu wulkanu z produktów jego erupcji. Jego stożek budują skały piroklastyczne czyli powstałe ze stałych produktów wydostających się z wnętrza wulkanu (głazy, kamienie, pyły). Klasycznym przykładem stratowulkanu jest Fudżi (3776 m n.p.m.) i Wezuwiusz (1281 m n.p.m.).Stratowulkany charakteryzują się dużym kątem nachylenia zboczy.
Kaldera - to wielkie, przeważnie koliste zagłębienie w szczytowej części wulkanu, w którym znajduje się nowy stożek z kraterem, np. Monte Somma jest krawędzią kaldery, w której mieści się stożek Wezuwiusza. Kaldery powstają wskutek gwałtownej eksplozji, niszczącej górną część stożka wulkanicznego (np. Krakatau), albo wskutek osiadania spowodowanego zapadaniem się stropu komory pomagmowej wraz z środkową częścią stożka wulkanicznego (Hawajów).
Jedną z największych na świecie (o średnicy 10 km) jest kaldera Santorynu w Grecji (na zdjęciu obok). Największą kalderą, o powierzchni ok. 265 km² jest krater Ngorongoro w północnej Tanzanii.