Odpowiedzi

2009-12-03T19:28:36+01:00
Na obrazku widzę trzech mężczyzn i psa. Rozmawiają ze sobą. Są prawdopodobnie niedaleko łąki na drodze. jeden z nich wędruje po świecie. w oddali/na drugim planie widać wóz i dwa konie. Ci panowie są starszymi ludźmi. jest wczesna wiosna lub jesień.

On a picture spectatress of three men and dog. Speak with itself. There are probably not far meadows on the road. one of them wanders on the world. in the distance/on the second plan evidently car and two horse. To you gentlemen are senior people. there is an early spring or autumn.