Przepisy gry w piłkę nożną zostały sformułowane w Anglii , dlatego wszystkie odległości i wymiary podane były w jednostkach anglosaskich , tzn, stopach i jardach ( 1 stopa = 30,48 cm , 1 jard = 3 stopy ).
a) Bramka ma wymiary 8 jardów 8 stóp. Pole karne ma wymiary
44 jardy 18 jardów. Podaj wymiary bramki w centymetrach , a wymiary pola karnego w metrach.
b) Punkt , z którego wykonuje się rzut karny ,jest oddalony od bramki o 11 m. Gdy zawodnik wykonuje rzut wolny, gracze drużyny przeciwnej muszą stać
w odległości co najmniej 9,15 m od piłki . W pierwotnych przepisach te odległości podane były w pełnych jardach . Ile jardów wynosiły te odległości?

1

Odpowiedzi

2009-12-03T19:16:52+01:00
1 jard= 30,48×3
1jard=91,44cm
1 jard=0,9144m

bramka: 8 jardów x 8 stóp
bramka: 8x91,44cm x 8x30,48cm
bramka: 731,52 x 243,84 cm

pole karne: 44x18
pole karne: 44x0,9144 x 18x0,9144
pole karne= 40,2336x16,4592m

rzut karny=11÷0,9144m
rzut karny=11,652542jardów

odległość= 9,15÷0,9144
odległosć= 10,006561jardów