Odpowiedzi

2009-12-03T19:20:58+01:00
Największy kryzys gospodarczy;1929-1933;przyczyny:
-dojscie Hitlera do władzy w Niemczech
-Nowy Ład Gospodarczy w USA
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T20:00:39+01:00
W Stanach Zjednoczonych wystąpiło zjawisko nadprodukcji. Coraz trudniej było sprzedawać nowe wyroby, coraz więcej rzeczy było sprzedawane na kredyt.
24 październik 1929r ("czarny wtorek") w tedy zbankrutowało wiele przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Spowodowało to wzrost bezrobocia i dalsze ograniczenie popytu.
Starając się ratować swoje firmy, ich właściciele amerykańscy z dnia na dzień wycofywali kapitały poza granicami kraju. Doprowadziło to do załamywania się gospodarki kolejnych państw.
W 1930r kryzys objął wszystkie kraje europejskie (poza ZSRR) co spowodowało:
gigantyczne bezrobocie
bankructwa banków i instytucji finansowych.
Wielki kryzys przyczynił się do znacznego osłabienia wiary w tradycje.


(praca samodzielna)