Odpowiedzi

2009-12-03T19:24:40+01:00
" Jak gdyby zadzwoniło w strunę skrzydło muchy " -przenośnia
2009-12-03T19:29:46+01:00
Porównania - np. ,,Potem gęściej siekł struny jak deszczem nawalnym." ,,fałszywy akord jak syk węża."
Epitety - ,,lekkimi ruchy" , ,,nieruchome drążki"
Przenośnia - ,,zadzwoniło w strunę skrzydło muchy."
Uosobienie - ,,Łączą się i akordów wiążą legijony."