Na wadze laboratoryjnej zważono pustą menzurkę. jej masa wynosi 0,25 kg. Do menzurki wlano 150 cm³ cieczy i ponownie menzurkę zważono. teraz masa jest równa 0,388 kg
- oblicz gęstosc cieczy wlanej do menzurki.
- na podstawie tabeli gęstosc cieczy sprawdz, jaka to mogła byc cieczps. proszę szybko !

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-04T09:10:03+01:00
M₁=0,25kg , ro=?
m₂=0,388kg , m₃=?
V=150cm³

ro=m₃/V

m₃=0,388kg-0,25kg=0,138kg=138g

ro=138g/150cm³
ro=0,92g/cm³

Nazwa cieczy to :Chlorek etylu(0,9214)- olej