Oblicz, ile lodu o temperaturze 0'C należy wrzucić do 100g wody o temperaturze 50'C, aby otrzymać wodę o temperaturze 15'C. Ciepło właściwe wody = 4,2 kJ/kg*K, ciepło topnienia lodu = 332 kJ/kg

Dodam ze odpowiedzią jest37g lodu ale jak to obliczyć??

1

Odpowiedzi

2009-12-03T20:07:17+01:00
Dane:
m₁= 100g = 0,1kg
T₁= 50°C
c₁= 4,2 kJ/kg*K = 4200J/kg*°C
T₂= 0°C
c₂=2100J/kg*°C
ct = 332 kJ/kg = 332000J/kg
T= 15°C
Szukane:
m₂= ?

Zgodnie z bilansem cieplnym ciepło pobrane przez lód podczas topnienia i przez wodę powstałą z lodu w czasie podgrzewania jest równe ciepłu oddanemu przez wodę podczas ochładzania

Q₁ - ciepło oddane przez wodę
Q₂ - ciepło pobrane przez lód i wodę ze stopionego lodu

Q₁= m₁* c₁* (T₁- T)
Q₂= m₂* ct + m₂* c₂* (T - T₂)

Z bilansu wynika :
Q₁= Q₂
m₁* c₁* (T₁- T) = m₂* ct + m₂* c₂* (T - T₂)
0,1 * 4200 * 35 = m₂* 332000 + m₂* 2100 * 15
14700 = 332000m₂+ 31500m₂
Zamieniamy stronami
332000m₂+ 31500m₂= 14700
363500m₂= 14700 |:363500
m₂= 0,04kg = 40g


Przyjęłam Twoje dane, ale zgodnie z tabelą ciepło właściwe wody to 4190J/kg*°C, a ciepło topnienia lodu 335000J/kg. Potrzebne też było ciepło właściwe lodu.
Stąd może ta niedokładność 37g to w przybliżeniu może być 40g.
Rachunki wydają mi się być poprawne. Jeśli jednak wkradł się błąd daj znać - poprawię.
.