Napisz w postaci wyrażeń algebraicznych:
a)wysokość trójkąta ma x cm, a długość boku,na który została opuszczona wynosi y cm. wysokosc zwiekszono o 20% a dlugosc boku zmniejszono o 30%. porownaj pola tych trojkatow.
b)do obrusa o wymiarach a cm x b cm Kasia doszyla z kazdej strony bawelniana ozdobna tasme o szerokosc 15 cm. oile cm. kwadratowych zwieksza sie powierzchnia obrusa?
c)na rabacie roslo 9 rzedow kwiatow pox kwiatow w kazdym rzedzie. ogrodnik dosadzil nowe gatunki roslin i wtedy w (y+2) rzedach znalazlo sie po (x+1) kwiatow. ile kwiatow dosadzil ogrodnik?

1

Odpowiedzi

2009-12-03T19:47:45+01:00
A) Pole pierwszego trójkąta wynosi xy/2 cm²
Pole drugiego trójkąta wynosi 120%x × 130%y=120% × 130% × xy=
=156%xy/2 cm²
xy/2 1
________=____=100/156=28/39

156%xy/2 156%

Stosunek pól tych trójkątów wynosi 28/39.

b)Powiększyła się o 2*15a+2*15b+4*15²=30a+30b+30²=30(a+b+30)

c)Na początku rosło tam 9x kwiatów, a później (y+2)(x+1)=xy+y+2x+2.
Rolnik dosiał xy+y+2x+2-9x=xy+y+2-7x=x(y-7)+y+2 kwiatów.
8 2 8