Odpowiedzi

2009-12-04T14:16:32+01:00
Wersja francuska:

Ile-de-France - région française, la plus grande agglomération en France, qui se compose de 8 départements: l'Essonne, Hauts-de-Seine, Paris (Paris), la Seine-Saint -- Denis, Seine-et-Marne, Val-de-Marne, Val-d'Oise et Yvelines.

L'espace urbain est de plus de 12 012 kilomètres carrés, est la zone la plus peuplée de France, à 1 km ² en 2006, il y avait 957 habitants. Ile-de-France concentre 18% de la population. Immeubles de banlieue sont si denses qu'ils changent souvent de l'appartenance administrative du site n'est perceptible que par l'étiquette.

Accumulation dans l'Ile-de-France un grand nombre de monuments, centres de sciences, bibliothèques, universités, musées, expositions temporaires, crée des conditions favorables pour l'apprentissage, et la gamme étendue de (divertissement cinémas, théâtres, clubs, cafés, salles de cabarets sportifs) offre une variété de possibilités de repos, qui attire de nombreux touristes de partout dans le monde. Ce phénomène a été avancé par un vaste réseau de grande vitesse TGV et des aéroports, ainsi que certains centres de divertissement express régional (y compris la banlieue Eurodisney et Parc Astérix).

Wersja polska:

Île-de-France - region francuski, największa aglomeracja we Francji, na którą składa się 8 departamentów: Essonne, Hauts-de-Seine, Paris (Paryż), Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne, Val-de-Marne, Val-d'Oise i Yvelines.

Powierzchnia aglomeracji wynosi ponad 12 012 km², jest najbardziej zaludnionym obszarem Francji: na 1 km² przypadało w 2006 roku 957 mieszkańców. Île-de-France skupia 18% ludności kraju. Zabudowa podmiejska jest tak gęsta, że często zmiana administracyjnej przynależności danego miejsca jest zauważalna tylko dzięki oznakowaniu.

Nagromadzenie w Île-de-France dużej liczby zabytków, ośrodków nauki, bibliotek, uniwersytetów, muzeów, wystaw czasowych, stwarza dogodne warunki do kształcenia się, a bogata oferta rozrywkowa (kina, teatry, kluby, kawiarnie, kabarety, sale sportowe) daje różnorodne okazje do odpoczynku, co przyciąga rzesze turystów z całego świata. Zjawisku temu sprzyja rozwinięta sieć szybkich pociągów TGV oraz portów lotniczych, a także kilka podmiejskich centrów rozrywki (m.in. podparyski Eurodisneyland oraz Park Asteriksa).

-----------------------------

Informacje wzięte z polskiej wikipedii, ale w końcu liczy się francuskie tłumaczenie;)

Jeśli spodobała ci się moja praca to prosiłbym o przyznanie punktów:)

Pozdrawiam;)
1 5 1