Odpowiedzi

2009-12-03T19:35:02+01:00
Jak można zapobiec zanieczyszczeniom?
•Ograniczyć ruch samochodowy – używać rowerów
•Wprowadzić pojazdy elektryczne
•wprowadzić benzynę bezołowiową,
•zakładać filtry oczyszczające gazy spalinowe
•chronić obszary zielone
•segregować odpady
•produkować opakowania nadające się do ponownego użytku
•Promować odnawialne źródła energii n p. elektrownie wiatrowe
49 4 49
2009-12-03T19:39:22+01:00
Sposoby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami :
-ograniczjąc ruch samochodowy
-zakładając filtry
-chronić lasy przed pożarem
-stosujemy benzyne bezołowiową
-odsiarczanie paliw
-wprowadzając pojazdy elektryczne
-elektrownie wodne
-odpylacze gazów przemysłowych
-ochraniać zieleń
-sadzić lasy blisko miast
30 3 30