Odpowiedzi

2009-12-03T19:43:45+01:00
Zadanie:
Ciężar pewnego ciała w powietrzu wynosi 2,8 N; w wodzie 1,8 N.
Jaka jest gęstość tego ciała?
Odpowiedż : 2800 kg/m
Zadanie
Jaki jest ciężar ciała o masie 1.4 kg ?
Odp: 14N
Zadanie
Oblicz masę ciała o ciężarze 155 N.
Odp:15,5kg