1. Dana jest funkcja y = 3x - 3 , x c R
a) sporządz wykres tej funkcji.
b) oblicz jej miejsce zerowe.
c) Dla jekich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie?
2.Sporządz wykres funkcji y = -2x + 6, x c R
a) Sprawdz czy punkty o współrzędnych A = (1,8), B = (3,0) c= (-1,8) należą do wykresu tej funkcji.
b) Wskaż przedział w którym funkcja przyjmuje wartości dodatnie, oraz przedział w którym przyjmuje wartości ujemne.
3. Dane są funkcje ;
y=1/4x + 1, y=-1/4x + 1 y=0,25x -3 dla xcR
a) Wybierz spośród danych funkcji te których wykresy są prostymi równoległymi i sprawdz ich wykresy.
b) Oblicz miejsca zerowe tych funkcji.
Proszę o poprawne rozwiązanie i jak najszybsze wysłanie odpowiedzi.

1

Odpowiedzi

2009-12-03T21:49:35+01:00
1.
a)y=3x-3 (0,-3)(2,3)
b) y =3x-3
0=3x-3
-3x=-3/(-3)
x=1
f(1)=0
c) OY=(0,-2)
OX=(1,0)
d) y>0
3x-3>0
3x>3/3
x>1