Odpowiedzi

2009-12-04T18:39:47+01:00
Masa molowa miedzi 64
masa molowa siarki 32
masa molowa tlenu 16
masa molowa wodoru 1

masa molowa całego związku 64+32+4*16+5*(2*1+16) =96+64+5*18=160+90=250

masa molowa tlenku wodoru 5*(2*1+16)=90

zawartość tlenku wodoru 90/250*100%=36%
3 4 3