Chicken farming today: battery farms

Battery farms are a controversial feature of modern farming in the UK. Farmers keep the hens* in very small cages or 'batteries'. These cages are so small that the hens can't flap their wings or clean their feathers. Usually there are about five hens in each cage and farmers put five or six cages on top of each other. In this way, they can fit a lot of chickens in a very small space.

*hens = female chickens


Na podstawie powyższego tekstu napisz list formalny (protest).

Pomocne punkty:
1. Mój adres
2. Data
3. Adres osoby do której piszemy
4. Zwrot formalny (np. Mr, Mrs..)
5. Treść listu, uzasadnienie problemu, itp. , nasza opinia.
6. Formalne zakończenie
7. Nasz podpis

Proszę o ten punkt 5. minimum 5-6 zdań.

1

Odpowiedzi

2009-12-04T16:11:27+01:00
Hodowli drobiu dzisiaj: gospodarstw baterii

Gospodarstw baterii kontrowersyjny element nowoczesnego rolnictwa w Wielkiej Brytanii. Rolnicy utrzymania kur * w bardzo małych klatkach lub "baterie". Te klatki są tak małe, że kury nie klapy skrzydła lub czystej ich piórami. Zazwyczaj jest tam około pięciu kur w każdej klatce i rolników wprowadzone pięć lub sześć klatek na górze każdej innej. W ten sposób mogą zmieścić dużo ..