Odpowiedzi

2009-12-03T19:44:33+01:00
Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 roku w Toruniu w rodzinie zamożnego kupca Mikołaja. Jako młody człowiek
studiował w Akademii Krakowskiej, gdzie zainteresował się astronomią. Mając ok. 20 lat wyjechał na studia prawnicze i medyczne do Włoch. Po powrocie do Polski, osiadł we Fromborku, gdzie w czasie wolnym od wielu obowiązków, jako że był kanonikiem katedralnym, zajmował się astronomią. W 1533 r. wygłosił w Rzymie szereg wykładów, w których ujawnił swoją teorię heliocentryczną, którą stworzył na podstawie koncepcji greckiego filozofa Arystarcha z Samos. Dnia 24 maja 1543 r., w dniu swej śmierci, otrzymał pierwszy egzemplarz swego dzieła "O obrotach sfer niebieskich". Należy zapamiętać, że Kopernik to człowiek renesansu, czyli o bardzo szerokich horyzontach, zainteresowaniach. Kopernik był astronomem, matematykiem, prawnikiem, ekonomistą, strategiem, poetą, astrologiem, tłumaczem i duchownym. Jego dzieło wstrząsnęło światem nauki, a nawet znalazło się na liście Ksiąg Zakazanych, jako głoszące nauki heretyckie. Jednak to właśnie to dzieło przyczyniło się do późniejszych odkryć Galileusza i Keplera. Mikołaj Kopernik zmarł 24 maja 1543 r. we Fromborku.
2009-12-03T22:01:21+01:00
Nicolaus Kopernik born in Toruniu 19 February 1473 year in family of the Nicolaus' tradesfolk and the Barbra. According to investigations the relating the origin of rhodium Koperników, he descends from Silesia. He was Polish astronomer, mathematician, lawyer, economist, strategist, doctor, astrologer, Warmian canon and Catholic minister. It is his the most important work the obrot of blue spheres in which he described in sufficiently detailed way the heliocentric vision of world, to she could stand scientifically useful. He on basis of observation of sky affirmed, that earth circulates round Słońca. This decisive discovery was for development of modern science. It it earlier was judged was as, that different planets run around motionless the ground.
Mikołaj Kopernik urodzony w Toruniu 19 lutego 1473 roku w rodzinie kupca Mikołaja i Barbary. Według badań dotyczących pochodzenia rodu Koperników, wywodzi się on ze Śląska. Był polskim astronomem, matematykiem, prawnikiem, ekonomista, strategiem, lekarzem, astrologiem, kanonikiem warmińskim i duchownym katolickim. Jego najważniejszym dziełem jest obrot sfer niebieskich , w którym opisał heliocentryczną wizję świata w sposób wystarczająco szczegółowy, by mogła stać się naukowo użyteczna. Na podstawie obserwacji nieba stwierdził, że Ziemia krąży wokół Słońca. Było to odkrycie przełomowe dla rozwoju nowoczesnej nauki. Wcześniej sądzono bowiem, że inne planety obiegają nieruchomą ziemię.