Boki równoległoboku mają długość 12cm i 5cm a wysokość opuszczona na dłuższy bok jest równa 4cm.Oblicz pole togo równoległoboku ,oblicz długość drugiej wysokości tego równoległoboku, oblicz długosc boków tego równoległoboku w skali 1:2.

3

Odpowiedzi

2009-12-03T19:44:50+01:00
P=12cm*4cm=48cm²

Druga wysokość:
48cm²:5cm=9,6cm

Boki w skali 1:2
12cm:2=6cm
5cm:2=2,5cm
2009-12-03T19:47:39+01:00
A=12
b=5
ha=4
hb=?

P=a*ha=12*4=48 cm2

P=b*hb
48=5*hb
hb=9,6 cm2

skala:
a=6 cm
b=2,5 cm
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T19:48:07+01:00
P=a×h
P=12cm×4cm
P=48cm²

12cm÷2=6cm
5cm÷2=2,5cm

1 2 1