Odpowiedzi

2009-12-03T19:44:56+01:00
2009-12-03T19:46:00+01:00
Konstytucja-jest to podstawowy akt prawny państwa, ustawa zasadanicza która określa ustrój polityczny państwa, kompetencje organów władzy, prawa wolności i obowiązki człowieka i obywatela oraz zasady ładu społecznego
1 5 1
2009-12-03T19:50:24+01:00
Konstytucja- ustawa zasadnicza, najważniejsza w państwie. Różni się od innych ustaw:
a) treścią- omawia prawa i obowiązki obywateli, wymienia organy władzy państwowej i ich funkcje
b) mocą prawną- wszystkie akty prawne muszą być zgodne z konstytucją
c) trybem uchwalania- uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe i przyjęta przez społeczeństwo w drodze referendum.
Konstytucja składa się z Preambuły i 13 rozdziałów.
Preambuła- uroczysty wstęp
1 5 1