Odpowiedzi

2009-12-03T20:01:35+01:00
In the plane: //w samolocie
do not smoke //nie wolno palić
do not run //nie wolno biegać
do not scream //nie wolno krzyczeć
do not have a weapon //nie wolno mieć broni

In the school: //w szkole
do not fight //nie wolno się bić
do not practice sex //nie wolno uprawiać sexu
do not run //nie wolno biegać
do not destroy school things //nie wolno niszczyć rzeczy szkolnych

In the school need to: //w szkole trzeba
learn //uczyć się
be polite //być grzecznym
help others //pomagać innym
listen teachers //słuchać nauczycieli

In the home need to: //w domu trzeba
play on the computer //grać na komputerze :D
do homework //odrabiać pracę domową
help parents //pomagać rodzicom
clean room //sprzątać pokój