Samochód o masie 4t, jechał z szybkością 72 km/h. W pewnym momencie kierowca wyłączył silnik. Po wyłączeniu silnika samochód jechał jeszcze przez 1 minutę. Oblicz wartość siły chamującej i długość przebytej drogi po wyłączeniu silnika.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-04T15:46:54+01:00
Najpierw zamienimy jednostki:
4t = 4000kg
1min = 60s
72km/h = 20m/s

teraz używamy dwóch wzorów:

s=at²/2
i
a=v/t

W pierwszym równaniu w miejsce a wstawiamy drugie równanie:

s = v/t * t²/2
s = v*t/2 = 20 * 60 /2 = 600m

Teraz wyliczmy opóźnienie, potrzebne do obliczenia siły:

a=v/t = 20/60 = 1/3 m/s²

Wzór na siłę to:

F=m*a = 4000 * 1/3 ≈ 1333,3 N
3 5 3