1zad. W pewnym sopie trzech metali stosunek wagowy metali A,B i C wynosi 13:4:3.Chcemy otrzymać 400kg tego sopu.ILe kilogramów Każdego ze składników należy użyć.
2zad. Stosunek długości boków czworokąta wynosi 2,5:2:1,5:3.Najdłuższy bok tego czworokąta jest dłuższy od najkrótszego boku o 6dm.Oblicz odwód czworokąta w skali 1:3

1

Odpowiedzi

2009-12-05T08:40:31+01:00
Zad. 1
13+4+3= 20
400kg:20= 20kg

13*20kg= 260kg
4*20kg= 80kg
3*20kg= 60kg

Odp. Należy użyć 260kg metalu A, 80kg metalu B i 60kg metalu C.