Przekształć zdania pojedyńcze w złożone, zastępując wyróżnione przydawki odpowiednimi zdaniami podrzędnymi.
a) Mickiewicz czytał kolejne księgi ,,Pana Tadeusza" SPOTKANYM w Paryżu przyjaciołom
b) Początkowo epopeja nie odniosła SPODZIEWANEGO sukcesu.
c) Dziełu stawiano przeróżne zarzuty, często SPRZECZNE.
d) Przekonanie o WIELKOŚCI utworu towarzyszyło od początku Juliuszowi Słowackiemu i Zygmuntowi Krasińskiemu.
e) Do sukcesu ,,PANA TADEUSZA" znacząco się przyczynił,, Latarnik" Sienkiewicza.
f) Czas POWSTAWANIA POEMATU był okresem nieszczęścia i upokorzenia narodowego.
g) Pisarzom towarzyszyła świadomość WIELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZED CAŁYM NARODEM.
*dużymi literami pisałam te wyróżnione przydawki

1

Odpowiedzi

2009-12-03T19:56:27+01:00
A) Mickiewicz czytał kolejne księgi ,,Pana Tadeusza", przyjaciołom których spotkał w Paryżu
b) Początkowo epopeja nie odniosła, sukcesu którego sie spodziewał
c) Dziełu stawiano przeróżne zarzuty, które często były sprzeczne.
d) Przekonanie, że utwór jest wielki towarzyszyło od początku Juliuszowi Słowackiemu i Zygmuntowi Krasińskiemu.
f) Czas , kiedy powstawał poemat był okresem nieszczęścia i upokorzenia narodowego.
g) Pisarzom towarzyszyła świadomość , że spoczywa na nich wielka odpowiedzialnośc przed całym narodem
29 3 29