W pewnym nieście X liczącym 100 000 mieszkańców w okresie od 1 stycznia do 31grudnia 2004 roku urodziło sie 250 dzieci. Zmarło w ciagu tego roku 100 osób. W tym samym czasie do miasta X przybylo w celu zamieszkania na stałe300 osób , a opuściło je aby zamieszkaćw innej miejscowosci 150 osób.

Korzystając z danych zawartych w informacji oblicz ile wynosił w mieście X=2004 roku
a)przyrost naturalny w liczbach bezwzględnych
b) współczynnik przyrostu naturalnego w promilach

Pilnie proszę o pomoc!!!!!

1

Odpowiedzi

2009-12-04T10:26:09+01:00
A)
U – liczba urodzeń żywych
Z – liczba zgonów
PN – przyrost naturalny


PN = U – Z

PN = 250 - 100 = 150

b)
WPN - współczynnik przyrostu naturalnego
N - ogólna liczba ludności

WPN = (PN/N)

WPN = (150/100000) * 1000 promili = 0,0015 =1,5 promila