Przetłumacz:
The British do not make many action films. They ale more famous for historical dramas and, more recently, romantic comedies like Foir Waddings and a Funeral. However, in 1962 a film called Dr No appeared. It was about an immediate success. There ale now over twenty Bond films, and they are some of the most successful action films ever made.

3

Odpowiedzi

2009-12-03T19:59:19+01:00
Anglicy nie robią wielu filmów działania. Oni piwo słynące z historycznych dramatów i, bardziej ostatnio, romantyczne komedie jak Waty Foir i Pogrzeb. Jednakże, w 1962 film nie nazwał Dr Żadnym ukazał się. To było o natychmiastowym sukcesie. Tam piwo teraz przez dwadzieścia filmów Więzi i oni są trochę najbardziej pomyślnych filmów działania kiedykolwiek zrobionych.
2009-12-03T20:02:43+01:00
Brytyjczycy nie robią wielu filmów akcji, wolą bardziej znane historyczne dramaty, a ostatnio komedie romantyczne, jak "Foir Waddings" i "pogrzeb". Jednak w 1962 roku film nazwał się "Dr No". To był natychmiastowy sukces. Teraz ponad dwadzieścia Bond filmów są jednymi z najbardziej udanych filmów akcji jakie kiedykolwiek powstały...
2009-12-03T21:16:58+01:00
Anglicy nie robią wielu filmów działania. Oni piwo słynące z historycznych dramatów i, bardziej ostatnio, romantyczne komedie jak Waty Foir i Pogrzeb. Jednakże, w 1962 film nie nazwał Dr Żadnym ukazał się. To było o natychmiastowym sukcesie. Tam piwo teraz przez dwadzieścia filmów Więzi i oni są trochę najbardziej pomyślnych filmów działania kiedykolwiek zrobionych.