Odpowiedzi

2009-12-03T20:16:21+01:00
Takie zadania zaczynamy od napisania równania reakcji, które umożliwi nam obliczenie mas, przy czym nad substancjami piszemy ich masy, a pod masy z tablicy (sumę mas pierwiastków związku):

10,6 x
Na₂CO₃ + 2HCl -> 2NaCl + H₂O + CO₂
106 44

Rozwiązujesz proporcję:
10,6/106 = x/44
x = 4,4g

Następnie znowu przemieniono ten dwutlenek węgla, więc aby obliczyć masę nowego produktu kolejny raz musimy posłużyć się równaniem reakcji i proporcjami, które z niego wychodzą.

4,4 x
CO₂ + Ca(OH)₂ - > CaCO₃ + H₂O
44 100

4,4/44 = x/100
x = 10g

Otrzyma się 10 gram osadu.

To wszystko ;)