Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-04T19:28:05+01:00
Dyktator - sprawował w republice nieograniczoną władzę. Powoływano go na czas gdy państwo było w niebezpieczeństwie.
Był na okres 6 miesięcy.
Senat-Była to rada składająca się z 300 zasłużonych rzymian.
Miał wpływ na wybór dyktatora i na działanie urzęndników.
Konsulowie- to dwaj najważniejsi urzędnicy, którzy zwoywali
senat i zgromadzenie ludowe, a w trakcie wojny dowodzili armią.
Pretorzy-sprawowali władzę sądowniczą i zastępowali konsulów
podczas ich nieobecności.
Cenzorzy-Zajmowali się ustaleniem listy senatorów.
Kwestorzy-Pobierali podatki oraz zarządzali pieniędzmi państwa.
Edylowie i niżsi urzędnicy- Nadzorowali porządek w mieście.
Sprawowanie tych urzędników było początkiem kariery politycznej młodych patrycjuszy.
3 5 3